Täpne aeg Petseris:
EST

Petseri Linna Ajaloomuuseum
Aadress: Mezhdunarodnaja tn. 3, Petseri, 181500, Pihkva oblast

Telefon / faks: +7 811 48 2 13 61