Time in Pechory:
ENG

Rural Settlement "Kuleyskaya parish" 

The administrative center of the settlement - Kirshino  

The administration of the settlement 

Address: Kirshino village, Kulye parish of Pechory district
Phone: +7 (81148) 94-601
 
Villages: Kulye, Dubki, Kolpino, Medli, Shartovo, Zabolotye, Zamoshye, Drislivik, Glazovo, Kirshino, Suhlovo, Dalnevo, Martyshovo, Krasnaya Gora, Kolomcy, Lisye, Budovizh, Seltsy, Medovo, Kamenka, Rozhitets.


View Larger Map