Täpne aeg Petseris:
EST

Pihkva oblasti Petseri rajoonis, viimase rahvaloenduse tulemuste järgi,  on 386 maa-asulat, millest 59 (15,3%) - ilma elanikkonnata. 109 maa-asulas elab 1 kuni 5 inimest, 90 külas elab 11 kuni 25 inimest.

Külarahva  koguarv moodustab 10928 inimest, nendest mehi- 5131 (47%), naisi 5797(53%).

Petseri munitsipaalpiirkonda kuuluvad:

Petseri linnarahvas selle juurde kuuluvate maa-asulatega: kogu elanikkond- 12538 inimest, nendest mehi 5365 (44,9%), naisi 6903 (55,1%);

Irboski valla" külarahvas: kogu elanikkond- 1172 inimest, nendest mehi 569(48,5%), naisi- 603 (51,5%).

Kruppi valla" külarahvas: kogu elanikkond- 1218 inimest, nendest mehi 602 (49,4%), naisi- 616 (50,6%).

Kulje valla" külarahvas: kogu elanikkond- 941 inimest, nendest mehi 441 (46,9%), naisi- 500 (53,1%).

Laura valla" külarahvas: kogu elanikkond- 2541 inimest, nendest mehi 1205 (47,4%), naisi- 1336 (52,6%).

Uue-Irboska valla" külarahvas: kogu elanikkond- 2411 inimest, nendest mehi 1081 (44,8%), naisi- 1330 (55,2%).

Pankjavitsa valla" külarahvas: kogu elanikkond- 1302 inimest, nendest mehi 611 (46,9%), naisi- 691 (53,1%).